Ανακατασκευή του λογοτύπου κατάλληλη για ψηφιακή χρήση και κατασκευή ιστοσελίδας.